Psychoterapia Szczecin

Terapia dĽwiękiem

Rozwój osobisty
Joga dla pań

O potrzebie pozytywnego myślenia

MOTTO:
Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze.
A. Mickiewicz "Dziady" cz. III

Pozytywne myślenie jest dzisiaj tematem modnym. Zagadnienie znamy z grub-sza i powierzchownie, ale to za mało, aby świadomie sterować własnymi myślami, jak to sugeruje poeta w przytoczonym przeze mnie cytacie. Natomiast negatywne myślenie jest tak rozpowszechnione, że, można powiedzieć, przybrało rozmiary plagi naszych czasów. Być może jest to wynikiem głęboko w nas tkwiącego kompleksu niższości, niezasługiwania, niegodności. Być może są to skutki wychowania. Dorośli w naszym otoczeniu, rodzice, wychowawcy, nauczyciele wpływają na nas poprzez swoje słowa, przykład, sposób, w jaki nas traktują. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy ze skutków negatywnego myślenia. Bez zastanowienia wypowiadamy takie np. zdania: "No, na to ci nie pozwolę. Kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Jesteś niedobrym dzieckiem. Ależ ty masz głupie pomysły!". Jednak takie słowa wsączają się w umysł i tworzą pesymizm oraz poczucie niepewności, ogólną niewiarę w swoje możliwości.

Przeciwwagą takiej postawy jest pozytywne myślenie, kiedy to w sposób świa-domy koncentrujemy się na pozytywach tego, co nas otacza. Zauważamy mocne stro-ny człowieka, wydobywamy jego talenty, zdolności i rozwijamy je. Szczególnie jest to ważne w sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych. Zamiast skupiać się na tym, co jest złe, lepiej zaakceptować to, co dziecko już osiągnęło. Dopiero potem można wskazać, co jeszcze należy zrobić. Oto przykładowy dialog matki i córki:

- Posłuchaj mojego wiersza o pociągu i powiedz, czy jest dobry - poprosiło dziecko.
- Cóż, potrafiłaś oddać rytm jazdy pociągu i znalazłaś ciekawe rymy. Czuje się, jakbym siedziała w pociągu pędzącym w nieznane. Trzeba jeszcze tylko poprawić w tym wierszu błędy ortograficzne i można go zamieścić w szkolnej gazetce - odpowiedziała matka.

Nie chwaliła ona córki na wyrost ani nie wytykała jej błędów. Opisała tylko to, co by-ło dobre i powiedziała, co należy jeszcze zrobić. Córka stała się świadoma swoich możliwości i jest w stanie sama udzielić sobie pochwały. W ten sposób matka buduje w córce niezależność myślenia, ufność we własne siły, twórcze podejście do zadań. Taka postawa rodzica wymaga jednak dyscypliny myślenia, świadomego kierowania uwagi na zalety, na dobre strony zagadnienia.

Pozytywne myślenie to także umiejętność pozbycia się tzw. "negatywnych drobnostek", które zaśmiecają codzienne rozmowy np. "Nie wiem, czy mi się to uda. Obawiam się, że się spóźnię. Chyba nie umiem tego zrobić. Jesteś głupi. Wstydzę się za ciebie." Takie "drobiazgi" przesączają się codziennie do podświadomości, kumulują się, rosną w siłę i, zanim się obejrzymy, przestają być drobiazgami. Najlepszym sposobem na ich wykorzenienie jest świadome i rozmyślne mówienie czegoś pozytywnego. Oczywiście, zmiany w myśleniu wymagają cierpliwości, wytrwałości i wielkiej wyrozumiałości zarówno dla siebie, jak i dla innych. Jednakże to się opłaca, gdyż w ogólnym rozrachunku zyskujemy pogodę ducha, pewność siebie, uniezależnienie się od opinii innych ludzi, a przede wszystkim zdrowe ciało i zdrowy umysł.

Mówi się, że ludzie pozytywnie myślący pozbawieni są poczucia rzeczywistości, są nierealistyczni i mają wyidealizowany stosunek do życia. Nazywa się ich niepoprawnymi optymistami, którzy uciekają od tzw. trudnych problemów i udają, że nie dzieje się niż złego. Jest to wielkie nieporozumienie. Pozytywne podejście do życia pozwala traktować tzw. kłopoty, trudności, zmartwienia jako sprawy do rozwiązania. To doświadczenia, które są udziałem każdego z nas. Zamiast narzekania na innych ludzi, na przeciwności losu, zatruwania życia sobie i otoczeniu lepiej skoncentrować się na sposobie rozwikłania sprawy, skupić energię na zadaniu, jakie przed nami stoi. Wiadomo, że łatwiej jest ponarzekać, skrytykować innych, obarczyć kogoś winą niż wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, słowa i uczynki. Optymista, człowiek pozytywnie ustawiony do tego, co niesie życie, wykazuje się aktywnością, odwagą w realizowaniu marzeń, a także zapałem i wiarą w swoje możliwości. Dla zilustrowania dwóch różnych postaw przytoczę znaną opowieść o żabach, ojcu i synie, które wpadły do cebrzyka ze śmietaną. Długo pływały w kółko, aż ojciec powiedział "Jestem coraz słabszy. Nie dam rady." Syn namawiał, by nie rezygnował, że na pewno coś się wydarzy. Jednak ojciec stwierdził, że dłużej nie może, przewrócił się i wyzionął ducha. Syn był młody i miał wiele optymizmu, więc pływał dalej. Pod wpływem mieszania śmietana zgęstniała i ceber był pełen grudek masła. Im dłużej żaba pływała, tym twardsze stawało się masło. W końcu stanęła na nim i wyskoczyła. Sytuacja, w jakiej znalazły się żaby, była taka sama, wybrały one tylko różną drogę rozwiązania problemu.

Zmiana sposobu myślenia nie jest aktem jednorazowym, wymaga świadomej pracy nad sobą. Jeśli jednak nie podoba ci się kino twojego życia, możesz je zmienić, zmieniając swoje myśli. Najważniejsze jest wewnętrzne nastawienie. Nie same rzeczy, ale nasze o nich wyobrażenie decyduje o tym, czy będziemy szczęśliwi, czy nie.

Wielu konfliktów można uniknąć, modyfikując niektóre ze swoich postaw. Szczególnie trudno jest to zrozumieć rodzicom czy nauczycielom, gdyż znacznie łatwiej kształcić zachowania dzieci aniżeli oswoić się z myślą, że moglibyśmy zmienić siebie. Rodzicielstwo w naszym społeczeństwie bywa pojmowane jako możliwość wpływania na rozwój i dojrzewanie społeczne dzieci i rzadko kojarzy się je z możliwością rozwoju i dojrzewania rodziców. Mówi się o "trudnych dzieciach", a nigdy o "trudnych rodzicach." Istnieje jednak ścisły związek między tym, jak akceptuje się innych i jak akceptuje się siebie samego. Człowiek pozytywnie nastawiony do siebie, kochający siebie, ma dużo miłości i życzliwości dla innych. Nie narzuca nie krytykuje, nie osądza, a stara się rozwiązać konflikt z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Jak pielęgnować w sobie pozytywne nastawienie do życia? Jak się ustrzec przed samymi, negatywnymi przyzwyczajeniami? Co robić, aby w nie z powrotem nie popaść? Najlepszym sposobem wydaje się dzielenie swojego optymizmu z innymi, gdyż pozytywne myślenie jest bardzo praktyczną filozofią na co dzień.

Psychoterapia Pomoc psychologiczna Konsultacje psychologiczne Terapia dĽwiękiem Joga dla pań Rozwój osobisty Samowiadomoć Samodoskonalenie się Poznaj samego siebie Emocje Uczucia Praca z ciałem Relaks Spełnione i zdrowe życie Rozwój potencjału i twórczych możliwoci Zwi‘zki międzyludzkie M‘dra miłoć Asertywnoć Kreatywnoć Pokochaj siebie Poczucie własnej wartoci Lęki Depresja Żałoba Samobójstwo Šwiat konfliktów Relacje rodzinne Sztuka słuchania Mowa ciała Schematy i stereotypy kulturowe Wzorce psychiczne Szczecin Zachodniopomorskie Psychoterapeuta Warsztaty rozwoju osobistego Zaburzenia lękowe nerwice Kryzysy życiowe Stres Fobie Rozwód Strata bliskiej osoby Rozwój Kobiet Psychoterapia w Szczecinie Warsztaty Rozwojowe