Psychoterapia Szczecin

Terapia dĽwiękiem

Rozwój osobisty
Joga dla pań

Psychoterapia

Psychoterapia wymaga pewnej gotowości pacjenta do introspekcji i chęci zrozumienia tego, co jest i tego, co boli. Pacjent przychodzi do psychoterapeuty z pewnymi oczekiwaniami. W kontakcie z nim, jak w szkle powiększającym, może zobaczyć źródło swoich cierpień i popracować nad nimi.

Pierwsze spotkania obarczone są często lękiem, wstydem, obawą, niepewnością pacjenta, czy zdoła się otworzyć. Każdej sesji towarzyszy też opór, mimo stopniowego rozwoju sojuszu terapeutycznego oraz wzrastania zaufania pacjenta do terapeuty. Uruchamiają się także wszystkie mechanizmy obronne.

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na determinizmie psychicznym i istnieniu nieświadomości. Determinizm zakłada, że wszystko ma swoją przyczynę, a nieświadomość " to ukryta sfera życia psychicznego, która uwidacznia się w naszym codziennym funkcjonowaniu, na przykład w naszych pomyłkach, marzeniach sennych, "oderwanych myślach" i skojarzeniach , w sposobie naszego wchodzenia w relacje; nieświadomość sprawia, że dokonujemy czasem wyborów, których sami nie umiemy uzasadnić. Możemy przyjąć, że każde nasze działanie, uczucie czy myśl ma swoje korzenie w nieświadomości. (...) Procesy świadome i nieświadome łączą się ze sobą, a granica między nimi jest płynna - jedne wpływają na drugie, otwierając przed nami to, co było dla nas wcześniej niedostępne. ( A. Leźnicka-Łoś Nauczyć się kochać Warszawa 2002, Wydawnictwo J. Santorski, s.15)

Psychoterapia to dłuższy proces, czasem kilkuletni, proces głębokiej refleksji pacjenta, pozwalającej uzyskać rozumienie cierpienia i trudności życiowych. Porzucenie starych sposobów życia, przyzwyczajeń i schematów myślowych, które już nam nie służą, jest trudne i wymaga czasu. Zasymilowanie nowego doświadczenia także potrzebuje czasu. I po co tak się wysilać, ktoś powie. Rzeczywiście, po co, skoro jest tyle sposobów na ucieczkę od problemów, np. w alkohol, można też je wypierać, można zracjonalizować. A kiedy wszystkie te sposoby zaczynają zawodzić?

Wysiłek jest niezbędny, żeby na trwałe poprawić jakość swojego życia, a często także stan zdrowia. Przepracowanie żałoby, stworzenie udanego związku, uwolnienie się od uzależnienia itp. wymaga gotowości do zmian w życiu, potrzeby tych zmian oraz wytrwałości w pracy. Jeżeli jesteś gotów/a podjąć wyzwanie przyjrzenia się temu, co cię uwiera w życiu, psychoterapia może być pomocna.

Z psychoterapii możesz skorzystać gdy:

  • przeżywasz stany lękowe
  • załamania, kryzysy życiowe
  • stany depresyjne
  • żałobę
  • masz nerwicę
  • nie radzisz sobie z uzależnieniem
  • nie panujesz nad emocjami
  • nie radzisz sobie w związku
  • cierpisz z powodu nadwagi lub niedowagi
Psychoterapia Pomoc psychologiczna Konsultacje psychologiczne Terapia dĽwiękiem Joga dla pań Rozwój osobisty Samowiadomoć Samodoskonalenie się Poznaj samego siebie Emocje Uczucia Praca z ciałem Relaks Spełnione i zdrowe życie Rozwój potencjału i twórczych możliwoci Zwi‘zki międzyludzkie M‘dra miłoć Asertywnoć Kreatywnoć Pokochaj siebie Poczucie własnej wartoci Lęki Depresja Żałoba Samobójstwo Šwiat konfliktów Relacje rodzinne Sztuka słuchania Mowa ciała Schematy i stereotypy kulturowe Wzorce psychiczne Szczecin Zachodniopomorskie Psychoterapeuta Warsztaty rozwoju osobistego Zaburzenia lękowe nerwice Kryzysy życiowe Stres Fobie Rozwód Strata bliskiej osoby Rozwój Kobiet Psychoterapia w Szczecinie Warsztaty Rozwojowe