Psychoterapia Szczecin

Terapia dĽwiękiem

Rozwój osobisty
Joga dla pań

Pomóż dzieciom rozwijać wyobraźnię

Motto:
Aby dokonać rzeczy wielkich, musimy nie tylko działać, ale i marzyć, nie tylko planować, ale i wierzyć.
Anatol France

Współczesne szkolnictwo zorientowane jest na rozwijanie lewej półkuli mózgowej. Uczymy dzieci logicznie myśleć, wyrabiamy zdolności analityczne, krytycyzm i pragmatyzm. Jednak coraz częściej słyszy się głosy, że w systemie oświatowym więcej uwagi powinno się poświęcać rozwojowi prawej półkuli, która jest siedzibą intuicji i emocji, marzeń sennych i myślenia obrazowego. Jest to najistotniejsza część mózgu artystów, muzyków, naukowców, czyli tych, którzy pracują twórczo. Nie ulega wątpliwości, że dla pełnego rozwoju człowieka potrzebne jest harmoniczne roz-wijanie obu półkul mózgowych.

Wielu sławnych i twórczych ludzi wyraźnie wychwalało zalety nieograniczania się wyłącznie do myślenia. Od Czajkowskiego do Junga, od Einsteina do Mozarta, wszyscy twierdzili, że najbardziej inspirujące i twórcze chwile przychodziły do nich w momentach, kiedy wcale świadomie nie myśleli o swojej pracy. Max Plank, jeden z twórców fizyki kwantowej, pisał, że jeśli chce stworzyć nową dziedzinę wiedzy, musi ją mieć najpierw w swojej wyobraźni. Intuicja wskazywała mu, jak do tej koncepcji dotrzeć. Einstein twierdził, że wyobraźnia jest nawet ważniejsza od rozumu. Swoją teorię względności rozpoczął od fantastycznej podróży w kosmos na wiązce światła. Chemik Kukule długi czas pracował nad strukturą pierścienia benzenu. Pewnej nocy miał wizję węża zjadającego własny ogon. To podsunęło mu pomysł, że wąż może doskonale imitować strukturę pierścienia benzenu - i tak doszło do wynalazku. Największe umysły naszego świata wskazują na potrzebę współpracy obu półkul mózgowych.

Dobrze by było, gdyby nowoczesna szkoła doceniła rolę wyobraźni, kształciła umiejętności wizualizacji, czyli tworzenia obrazów mentalnych. Nie chcę powiedzieć, że logika i fakty nie odgrywają istotnej roli w przyswajaniu wiedzy, ale uczniom powinno się również pozwalać na dopuszczenie do głosu wyobraźni, aby i w tym kierunku rozwijał się młody umysł. "Przestań śnić na jawie", "Skoncentruj się na tym, co robisz", "Myśl rozsądnie" - to polecenia i pouczenia, które często towarzyszą dzieciom w klasie szkole. Takie ograniczenia na pewno nie sprzyjają kształceniu kreatywności i twórczej wyobraźni.

Dziecko rodzi się z naturalną, żywą i bogatą wyobraźnią, która jest często tłumiona w trakcie nauki szkolnej. Liczą się tylko logiczne rozumowanie, konsekwencja i rozsądek. Tymczasem najczęściej proces uczenia się zachodzi na skutek wyobrażania sobie tego, czego chcemy się nauczyć. Jeśli uczeń nie potrafi przedstawić sobie czegoś w umyśle, to trwałe zapamiętanie tego może się okazać dla niego niemożliwe. Zdolności wizualizacyjne prawej półkuli są doskonałym narzędziem w procesie uczenia się

Weźmy na przykład programowanie motywacji do nauki. Wiadomo, że w szkole często panują nuda, niechęć, strach i niewiara we własne możliwości. Posługując się wyobraźnią można zbudować pozytywne nastawienie do nauki, a przede wszystkim zlikwidować psychologiczne blokady uniemożliwiające wiarę we własne talenty i umiejętności. Wiadomo, że wewnętrzne nastawienie do nauki jest niezbędnym warunkiem sukcesu i powodzenia. Wizualizacja jest doskonałym sposobem na ukształtowanie własnej, pozytywnej motywacji uczenia się.

Zdarza się, że dzieci mają trudności z wypowiadaniem się, są mało aktywne, gdyż boją się wyrazić własne zdania na forum klasy. Przy pomocy metod wizualizacyjnych można ustalić przyczyny takiego zachowania. Może się okazać, że uczeń pochodzi z rodziny, w której "dzieciom nie wolno odzywać się przy dorosłych", "dzieci i ryby nie mają głosu", "dzieci powinno być widać, a nie słychać". Zlikwidowanie nie-uświadomionych uwarunkowań pomoże rozwiązać trudności.

Chociaż wyobraźnia jest czymś, z czym przychodzimy na świat, to nie ćwiczona staje się słabsza, aż wreszcie tracimy tę zdolność. Otóż wyobraźnia jest właśnie taka jak mięśnie ciała. Jeśli nie wykorzystujesz jej w pełni i regularnie, staje się słabsza. Dlatego w procesie nauczania i wychowania wskazane są ćwiczenia wizualizacyjne i inne pobudzające wyobraźnię. Gunda Lang w książce "Jak być lepszym w szkole. Trening mentalny dla dzieci i młodzieży" podaje przykłady ćwiczeń rozbudzających wyobraźnię, a wszystko po to, aby edukacje stała się przyjemniejsza, łatwiejsza i skuteczniejsza. Oto co proponuje uczniom piszącym wypracowania: "Złe wypracowania są znakiem braku fantazji i zdolności do wyobrażania. Osiągniesz w tej dziedzinie więcej, gdy w większym stopniu użyjesz fantazji. Siłę wyobraźni i fantazję rozwinąłeś już przecież dzięki intensywnym ćwiczeniom.

Gdy w szkole na tablicy widzisz trzy tradycyjne tematy wypracowań, zamknij oczy i pozwól powstać w Twoim wnętrzu obrazom do każdego z tych tematów. Bądź przy tym odprężony i dobrze skoncentrowany na danym temacie. Sam wyraźnie zauważysz, na jaki temat masz najwięcej do powiedzenia.

Teraz zdecydowałeś się już na któryś z tematów. Zamknij znowu oczy i skoncentruj się tylko na temacie. Czekaj cierpliwie, co Ci przyjdzie na myśl. Wtedy będziesz już miał najważniejsze punkty zaczepienia, swego rodzaju rusztowanie, które teraz należy wypełnić myślami.

Zobaczysz, że przy tej metodzie pisanie wypracowań przestanie Cię przerażać"

Zmorą wszystkich uczących się są egzaminy, ale i w tym przypadku wyobraź-nia i wizualizacja okazują się pomocne w redukcji przedegzaminacyjnych "nerwów", w programowaniu sukcesów. Wiadomo, że w obecnym systemie nauczania egzaminy są jedynym dowodem zdobytej wiedzy, a więc każdy, kto się uczy, będzie je zdawać. Katarzyna Gozdek - Michaëlis napisała książkę pt. "Supermożliwości twojego umysłu. Jak uczyć się trzy razy szybciej" i poświęciła cały rozdział zdawania egzaminów. Podała przykład wizualizacji będącej pozytywnym programowaniem na sukces.

Nowoczesne szkolnictwo wymaga od nauczyciela szerszego spojrzenia na proces uczenia się. Włączenie wyobraźni i ćwiczeń wizualizacyjnych w tok nauki niewątpliwie uczyni ją atrakcyjniejszą, a także spowoduje szybsze przyswajanie wiedzy. Potęga wyobraźni jest ogromna. Przypadkowe fantazje i świadome wyobrażenia są częścią naszej codziennej egzystencji. Uporządkowane logiczne i celowo użyte mogą bardzo ułatwić proces uczenia się.

Psychoterapia Pomoc psychologiczna Konsultacje psychologiczne Terapia dĽwiękiem Joga dla pań Rozwój osobisty Samowiadomoć Samodoskonalenie się Poznaj samego siebie Emocje Uczucia Praca z ciałem Relaks Spełnione i zdrowe życie Rozwój potencjału i twórczych możliwoci Zwi‘zki międzyludzkie M‘dra miłoć Asertywnoć Kreatywnoć Pokochaj siebie Poczucie własnej wartoci Lęki Depresja Żałoba Samobójstwo Šwiat konfliktów Relacje rodzinne Sztuka słuchania Mowa ciała Schematy i stereotypy kulturowe Wzorce psychiczne Szczecin Zachodniopomorskie Psychoterapeuta Warsztaty rozwoju osobistego Zaburzenia lękowe nerwice Kryzysy życiowe Stres Fobie Rozwód Strata bliskiej osoby Rozwój Kobiet Psychoterapia w Szczecinie Warsztaty Rozwojowe